Voor workshopdata kijk onder 'Workshop Data en kosten'

 

WAT ZIJN REALLIFE REBORN BABY’S ?

Een op zichzelf staande poppenkunst !

 

Inleiding                                                          Tekstvak: Copyright ©2003-2008 Poppen Atelier Cassandra (www.ateliercassandra.com)

Ze worden steeds vaker gezien op poppenbeurzen of op internet………..Rebornbaby’s.
Deze baby’s laten, bij diegenen die ze voor de eerste keer zien, de adem stokken, omdat deze babypoppen zo natuurgetrouw en gedetailleerd zijn uitgewerkt, dat ze aangezien zouden kunnen worden voor levensechte baby’s.
Af en aan duiken deze betoverende wezentjes op in de media en soms gaat dit gepaard met een bepaalde ondertoon, welke geen recht doet aan de Rebornbaby’s en hun liefhebbers.
Hierbij worden de poppen en hun liefhebbers afgeschilderd van “ongezond” tot “pathologisch”.
De liefhebber stelt men graag steeds weer de vraag, waarom zij zich eigenlijk met deze poppen bezig houden, waarom men ze maakt of waarom men ze koopt.
Het antwoord op deze vragen is eigenlijk vrij eenvoudig. In de loop van de tijd heeft zich een nieuwe interesse ontwikkeld in het kunstzinnig bezig zijn met poppen. Dat is eigenlijk alles.
Zowel de Reborn artiesten, als ook de Reborn verzamelaars zijn fantasievolle mensen, die de weergave van de illusie van het leven vreugde biedt.
Het feit, dat deze weergave niet op een linnen doek maar op vinylonderdelen plaatsvindt is bij lange na niet toereikend genoeg om hier verkeerde motieven aan te verbinden.

1.  Definities van begrippen:

1.1  Rebornen

Rebornen is afgeleid uit het Engels en wil zoveel zeggen als “opnieuw geboren worden”.
Het rebornen op zich is een nog vrij jong onderdeel binnen de kunstzinnige handvaardigheid van het poppen maken,  van waaruit hoogwaardige verzamelobjecten ontstaan.
Oorspronkelijk komt de kunst van het rebornen uit Amerika.
Dit verklaart tevens, waarom de meest gebruikte vaktermen Engelstalig zijn .
Gedurende een zeer arbeidsintensief en langdurig proces worden vinylpoppen of speciaal voor deze techniek ontwikkelde Reborn Kits (onderdelen) bewerkt, met als doel een zo levensecht en natuurgetrouw mogelijke weergave te geven van het echte leven.
Bepalend voor de naam rebornen zou het feit geweest kunnen zijn, dat in het begin overwegend vinylpoppen “omgebouwd” werden, zodat deze zogenaamd als realistisch uniek “wedergeboren” werden.

1.2  Reborn, Rebornbaby, Reallifebaby

Deze drie begrippen staan voor het eindproduct van het kunstzinnige arbeidsproces bij een vinylpop of een vinyl Reborn Kit (onderdelen).

Reborn, Rebornbaby en Reallifebaby zijn onomstreden begrippen, welke al jaren gebruikt en begrepen worden.
De begrippen Rebornbaby en Reallifebaby geven aan, dat vooral de realistische en natuurgetrouwe weergave van baby’s op een grote geliefdheid mogen rekenen.
Andere gebruikte vormen kunnen echter ook kleuters, peuters of zelfs voorbeelden uit de dierenwereld, zoals apenkinderen zijn.

Het begrip Reallifebaby vraagt een hoger kunstzinnig niveau bij het rebornen, in het bijzonder de realistische en levensechte weergave van de illusie van leven staat hier centraal.
Deze weergave beperkt zich niet alleen tot het uiterlijk, maar ook het “voelen” is hier van belang.
Een bijzonder kenmerk ligt hierbij in het realistische gewicht en een realistische gewichtsverdeling.

1.3  Newborn, Toddler                                                          

Newborn en Toddler zijn eveneens begrippen uit de Engelse taal.
Newborn kan men vertalen met “pasgeboren baby”.
Toddler is de omschrijving van kleine kinderen en baby’s, welke de leeftijd van een pasgeborene reeds ontgroeid zijn.
Net als in het werkelijke leven, worden ook deze Reborns met de begrippen Newborn en Toddler in de verschillende leeftijdscategorieën ingedeeld.

1.4  Reborn Artiest, poppen ontwerper

Een poppen ontwerper is een kunstenaar, die met behulp van modelleermassa eigenhandig een driedimensionaal unicaat, oftewel OOAK modelleert.
OOAK is de afkorting van het Engelstalige begrip One Of A Kind, wat vrij vertaald wil zeggen “eenmalig of uniek”.
Een OOAK is derhalve een unieke pop, waarvan later vinylpoppen of vinyl Reborn Kits (onderdelen) gemaakt kunnen worden.

Een Reborn artiest is een kunstenaar , die deze poppen of onderdelen vanuit een hobby of in het streven naar een nieuwe beroepsmatige bezigheid verder bewerkt, om uiteindelijk een realistische weergave van leven te realiseren.
Om dit te bereiken, zijn verschillende bewerkingsfases nodig.
In de regel gaat het hierbij om:
-  schoonmaken en ontvetten
-  verven
-  rooten
-  vullen

De technieken die hierbij nodig zijn en de te gebruiken materialen zijn niet altijd hetzelfde en variëren van Reborn artiest tot Reborn artiest..
Ook bij de inmiddels bereikte vaardigheid (professionalisering) van de afzonderlijke kunstenaars zijn er verschillen, die vooral aan de hand van de gebruikte technieken en de manier van bewerken zichtbaar worden.
Hierbij moet duidelijk gesteld worden, dat de kwaliteit van een Reallifebaby niet afhankelijk is van het feit, of iemand het rebornen als hobby of als beroep uitoefent .
Doorslaggevend is alleen de professionaliteit waarmee een Reborn artiest werkt.
Om die reden volgen vele kunstenaars de nieuwste ontwikkelingen om hun vaardigheden continu steeds verder te ontwikkelen.

2.  Materialen                                                          Tekstvak: Copyright ©2003-2008 Poppen Atelier Cassandra (www.ateliercassandra.com)

Voor het vervaardigen van Reborn baby’s zijn vele verschillende materialen noodzakelijk.
De belangrijkste hiervan worden hieronder nader verklaart.

2.1.  Reborn Kit (onderdelen) of pop

Belangrijkste onderdelen om te rebornen zijn de speciaal ontwikkelde Reborn Kits (onderdelen), maar ook de kunstenaarspoppen mogen niet worden uitgevlakt.
Zij hebben onderling gemeen, dat ze uit een speciale soort vinyl vervaardigd zijn.
Hierbij kan men een onderscheid maken tussen hard-, zacht-, soft- en transparant vinyl.

2.1.1  Hard vinyl

Als hardvinyl worden vinylsoorten gekenmerkt, die een uit een zeer compacte massa bestaan.
Door deze hardheid is het rooten van hoofden die uit dit materiaal gemaakt zijn zeer moeizaam en tijdrovend..
De oppervlakte van hardvinyl is in zijn totaliteit gladder als dat van de zachtere vinylsoorten.

2.1.2  Zacht vinyl

Zacht vinyl is een veel gebruikte vinyl soort.
Het bestaat uit een beweeglijke samenstelling door de toevoeging van weekmakers.
Inmiddels worden vele speelgoed- en verzamelpoppen uit dit materiaal vervaardigd.
Het oppervlak is niet zo glad, omdat het materiaal meer open poriën heeft.
Hierdoor neemt dit materiaal kleuren goed op.

2.1.3  Softvinyl, Real Touch Vinyl, Siliconenvinyl

Deze vinylsoorten onderscheiden zich eigenlijk alleen door de benaming van elkaar.
Het gaat bij alle drie de soorten om een uiterst beweeglijk vinyl, welke door de grotere toevoeging van weekmakers deels uit een huidgelijkende, lichtelijk klevende substantie bestaan.
Deze weekmakers zijn in de regel niet giftig, aangezien het hier om de toevoeging van plantenolie gaat.
Het begrip siliconenvinyl dient vooral om de omschrijving van de beweeglijkheid weer te geven.
Dit vinyl bevat geen echte siliconen, omdat deze materialen zich onderling niet laten mengen.

2.1.4  Transparant vinyl

Transparant vinyl is een vinylsoort met licht transparante eigenschappen.
Dit biedt de mogelijkheid, om ook binnen in de onderdelen met verf accenten te maken.
In het begin werden de Reborn Kits die van dit materiaal vervaardigd zijn, van binnen met een lila kleur bewerkt, de zgn. purplewash.
Omdat het steeds vaker voorkwam, dat de pigmenten van de in die tijd gebruikte verven als het ware door het vinyl naar buiten kwamen en er op die manier minder mooie eindresultaten ontstonden, werd meer en meer afstand genomen van deze techniek.
( Met de hedendaagse pigmentverven is dit niet meer het geval.)

2.2  Haren

Het haar van een Reborn baby kan uit mensenhaar bestaan.
Steeds vaker wordt echter het haar van een angora geit (mohair) gebruikt, omdat dit door zijn samenstelling het babyhaar het meest benadert.
Het haar van een Reborn baby wordt handmatig in het hoofd bevestigd (rooting) met de daarvoor benodigde, speciale, naalden (rooting naalden).
Daarnaast kan men ook gebruik maken van handgeknoopte echthaar of mohair treskapjes (pruikjes), geknoopt op doorzichtig gaas.

2.3  Ogen

Er worden veelal 2 soorten ogen gebruikt tijdens het rebornen; acryl- en mondgeblazen kristalglas ogen.
Veel reborn poppen worden vanuit de fabriek kant en klaar geleverd met reeds bevestigde acryl ogen.
Dit is met de Reborn Kits (onderdelen) niet het geval.
Veelal worden de acryl ogen uit de fabriek door de reborn kunstenaars vervangen door hoogwaardige acryl ogen of  mondgeblazen kristalglas ogen.
Bijzonder realistisch zijn ogen, waarbij tijdens het productieproces kleine rode adertjes toegevoegd worden.

2.4  Verven                                                         Tekstvak: Copyright ©2003-2008 Poppen Atelier Cassandra (www.ateliercassandra.com)

Welke verven een Reborn artiest gebruikt is afhankelijk van zijn eigen voorkeur en vaardigheden.
De meest gebruikte verven op dit moment zijn:

-  Genesis- Heat Set Oil Paints = verven op oliebasis
-  JoSonja’s  = verven op acrylbasis
-  RealEffect Colors = verven op acrylbasis
-  Little Dreams Collection = verven op acrylbasis

2.5  Vulmaterialen

Ook de vulmaterialen, zoals bijv. de vulwatten en granulaten variëren van Reborn artiest tot Reborn artiest.
De meest gangbare materialen op dit moment zijn:

-  Hobby vulwatten
-  Fiberfill vulwatten
-  Speciale watten met siliconen
-  Glasgranulaat (liefst met gladde vlakken)
-  Edelstaalgranulaat
-  Kunststofgranulaat
-  Natuurlijke kapok
-  Vinylgranulaat
-  Mineraalgranulaat

-  Soft granulaat oftewel babyspek is alleen bedoeld voor het vullen van de stoffen onderdelen van het
   lijf.

2.6  Lijmen

Bij het vervaardigen van een Reborn baby zijn ook verschillende lijmsoorten nodig.
Het gaat hierbij meestal om:

-  Hobbylijm
-  Vinyllijm
-  Secondelijm
-  E6000
-  Lijmpistool
-  Aleene’s Tacky Glue
-  Houtlijm

2.7  Lijven

Sommige Reborn poppen hebben een vinyl lijf, sommige Reborn baby’s ook.
Veruit het meeste worden ze echter met een stoffen lijf aangeboden, omdat de baby’s hierdoor realistischer aanvoelen wanneer ze in de armen worden genomen.
In de regel wordt hier een lijf met schijven voor gebruikt, zodat de schouder- en heuppartij extra beweeglijk worden, waardoor de armen en benen afzonderlijk van elkaar in een natuurlijke houding gelegd kunnen worden.
Bij Reborns die eerder een peuter moeten voorstellen, worden ook stoffen lijven gebruikt waarbij een zeer buigzaam skelet uit kunststof ingebouwd wordt.
Door middel van dit skelet kan een Reborn van dit formaat zonder verdere hulpmiddelen zelfstandig staan en bepaalde houdingen langdurig vasthouden.
Ook wordt vaak een borstplaat gebruikt bij deze afmeting.

2.8  Magneten

Soms worden aan de binnenkant van het hoofd van een Reborn sterk werkende magneten bevestigd.
Deze dienen ervoor om strikjes in het haar of zgn. magneetspenen stevige houvast te geven.
Aangezien geïmplanteerde medische instrumenten bij de mens, zoals pacemakers e.d., bij direct contact met deze magneten kunnen reageren, zullen serieuze Reborn kunstenaars hiervan melding maken d.m.v. een beschrijving met een waarschuwing, indien zij deze magneten gebruiken.

2.9  Algemeen

-  Wimpers worden vaak aan de streng gebruikt, zodat zij bij elke baby op de juiste maat geknipt
    kunnen worden. In andere gevallen worden zij uit losse haren met de hand geroot.
-  Voor het bevestigen van de vinyl onderdelen aan het stoffen lijf worden kabelbinders of
    stevige katoenen koorden gebruikt.
    Vaak zodanig dat de onderdelen kunnen blijven draaien om de armen en benen een andere houding
    te kunnen geven.
-  Vilt of een andere geschikte stof (in de juiste kleur) wordt gebruikt om de geopende neus van  
    binnenuit af te dekken.
    Ook wordt hier wel een modelleermassa voor gebruikt.

3. Technieken                                                         Tekstvak: Copyright ©2003-2008 Poppen Atelier Cassandra (www.ateliercassandra.com)

In vele advertenties en beschrijvingen worden verschillende technieken genoemd, die hieronder  
nader verklaard worden.

3.1 Reinigen

Indien een fabrieksbaby, welke reeds ingekleurd is, veranderd moet worden in een Reborn baby, zal als eerste de reeds aangebrachte verf verwijderd moeten worden.
In de regel gebeurt dit met speciale vinylreiniger.

Aansluitend zal men, net als bij de Reborn Kits (onderdelen), daar waar nodig moeten ontvetten.
Dit kan met speciaal daarvoor uitgebrachte middelen of, zoals sommigen bij voorkeur doen, met vetoplossende afwasmiddelen.
Een grondige “ontvetting” en reiniging is de eerste stap om ervoor te zorgen, dat de verflagen die later worden aangebracht goed en duurzaam hechten aan het vinyl.

3.2  De neus

Vaak wordt de neus van een Reborn baby voorzichtig open gemaakt om een zo natuurlijk mogelijk effect te creëren.
Om ervoor te zorgen, dat door deze openingen geen vulmateriaal zichtbaar is, wordt het geopende gedeelte van de neus aansluitend van binnenuit afgedekt.
Gebruikelijk is, om dit met de juiste kleur stof te doen.
Nog veel bewerkelijker is de methode om de neusopening te modelleren.

In sommige gevallen, waar de neusopening al diep weg ligt , ziet men af van het openen van de neus.
In plaats daarvan wordt de neusopening met schaduwen bewerkt om hiermee de illusie van een natuurlijke opening te bewerkstelligen.

3.3  Schilderen in de Real-Skin-techniek

Een natuurlijke huid bestaat niet uit één totale kleur maar is opgebouwd uit de meest verschillende kleuren die elkaar overlappen.
De Real-Skin-techniek beoogt deze huidopbouw.
Real-Skin wil vertaald zoveel zeggen als “levende huid”.
Hiermee wordt een schildertechniek bedoeld, welke bestaat uit vele lagen en kleuren verf over elkaar heen.
De realistisch uitziende huid ontstaat, doordat de verschillende kleuren met verschillende penselen en/of sponsjes aangebracht worden op de vinyl onderdelen.
Voor, na of tijdens deze verflagen worden haarvaatjes, schaduwen en adertjes getekend.
Al naar gelang de behoefte brengen Reborn artiesten ook speciale effecten aan zoals baby acné, ooievaarsbeten of kleine krasjes.

3.4  Rooten

Met rooten wordt het implanteren van losse haren in het vinyl hoofd bedoeld.
Om de haren in het hoofd te plaatsen wordt een zgn. rootingnaald gebruikt.
De haren worden d.m.v. de naald zodanig geïmplanteerd, dat ze aan de binnenkant van het hoofd uitsteken en later, ter afsluiting van het geheel, permanent kunnen worden verzegeld met een speciale lijm.
Een goede Reborn artiest let bij het implanteren van de haren op een natuurlijke haargrens en een natuurlijke haargroeirichting.
Ook de wimpers en wenkbrauwen van een Reborn baby kunnen worden geroot.
Bij slapende baby’s is het rooten van de wimpers eigenlijk de meest natuurlijke manier.

Rooten kan ingedeeld worden in verschillende categorieën, welke worden bepaald door de hoeveelheid haren die worden geïmplanteerd:

-  Macro-rooting
-  Micro-rooting
-  Mono-rooting

3.4.1  Macro-rooting

Men spreekt van macro-rooting wanneer maximaal 3-4 haren per insteek (haarzakje) verwerkt zijn.
Dit wordt vooral toegepast indien een Reborn baby een zeer dichte haardos nodig heeft.

3.4.2  Micro-rooting

Micro-rooting is een meer verfijnde manier van rooten.
Bij deze techniek worden niet meer dan 2 haren per insteek (haarzakje) gebruikt.

3.4.3  Mono-rooting
  
Deze techniek is de meest verfijnde manier van rooten.
Hierbij worden 1 à 2 haren per insteek gebruikt.

3.5  Nageltjes

De nageltjes van een Reborn baby worden eveneens met kleur bewerkt en aansluitend met een lak afgewerkt.
De nagel zelf krijgt meestal een rood/roze kleur, terwijl de nagelrand en evt. de halve maan in een gebroken witte tint geschilderd worden.
De afwerking met een matte lak zorgt ervoor dat de nageltjes een meer natuurlijke uitstraling krijgen.

3.6  Lippen

Ook de lippen worden met kleur vormgegeven.
Het type kleur kan variëren en is afhankelijk van de beeldvorming van de Reborn artiest.
Indien er verschillende kleuren rood om te schaduwen worden gebruikt zal het eindresultaat meer levendig overkomen.
Aansluitend worden ook de lippen met een transparante lak afgewerkt.
Bij een open mondje wordt aan de binnenkant een glanzende lak gebruikt.
De lippen zelf zien er realistischer uit, indien ze met een matte lak worden afgewerkt.
Indien men een kwijleffect wil bewerkstelligen wordt een glanzende lak gebruikt.

4.  Kwaliteitskenmerken                                                         Tekstvak: Copyright ©2003-2008 Poppen Atelier Cassandra (www.ateliercassandra.com)

De kwaliteit van een Reborn baby is afhankelijk van de materialen die de Reborn artiest gebruikt en op welk niveau en met welke technieken deze zijn toegepast.

4.1  Beschildering

Een belangrijk criterium voor de kwaliteit van de beschildering is de houdbaarheid en bestendigheid van de kleuren.
De kleuren dienen lichtecht en wisvast te zijn.
Ook bij een lichte kras met de vingernagel zou de kleur moeten standhouden, aangezien het altijd kan gebeuren dat op deze manier een klein vuiltje verwijderd moet worden.

De Reborn baby mag niet de indruk van een beschilderde pop geven.
In plaats daarvan moet de beschildering een zekere natuurlijke transparantie weergeven, waar de onderliggende lagen doorheen kunnen schemeren.

Verder moet de beschildering door zijn levendige weergave het realistische voorbeeld benaderen.
Hoe realistischer een Real-Skin-techniek wordt toegepast, met de nadruk op de correcte beschildering van aderen en haarvaten, vormgeving van de lippen en nageltjes, etc., des te hoger is het niveau waarop een Reborn artiest zich ontwikkeld heeft.

4.2  Haren

Een wezenlijk kenmerk is de kwaliteit van de haren.
De structuur van de haren moet bij het totale plaatje passen.
Bij mohair is bijv. ook het tijdstip van scheren een belangrijk criterium.
Het zgn. Kids-mohair komt van de eerste keren scheren.
Dit mohair is bijzonder fijn van structuur en erg zacht.
Een Reborn baby met geroot haar is meer tijdrovend in het gehele proces en om die reden ook hoger in te delen als het om kwaliteit gaat, mits het rooten voldoet aan bepaalde criteria.
Ook de manier van het rooten, of het nu mono-, micro- of macro-rooting is, moet meegenomen worden in de afweging van kwaliteit.
Een arbeidsintensief, correct uitgevoerde mono-rooting, waarbij de natuurlijke haargrens en haargroeirichting in acht zijn genomen, moet anders worden beoordeeld als bij een gelijkwaardige macro-rooting.

Tevens kan een combinatie gemaakt worden van deels geschilderde haren met deels geroote haren.

4.3  Vulling

De gebruikte vulmaterialen mogen op langere termijn niet gaan klonteren.
Roestvrij en kiemvrij zijn vereiste kenmerken op langere termijn van verschillende gebruikte granulaten.
De oppervlaktes van andere gebruikte vulmaterialen mogen niet scherp zijn.
Verder mag de vulling weinig tot geen geluid veroorzaken bij het oppakken of bewegen van de Reborn baby of de ledematen.
Daarnaast mogen de vulmaterialen niet schadelijk zijn voor de gezondheid.
Het totale gewicht en de verdeling van het gewicht moeten aan het natuurlijke voorbeeld voldoen.
Een ander kwaliteitskenmerk is de manier waarop de Reborn artiest , met de ter beschikking staande materialen, het lijf een anatomisch correct uitzien geeft.
Hoe correcter de schouders, billen, borst, etc. uitgewerkt worden, hoe intensiever de techniek van het vullen is.

4.4  Lijf

Een kwaliteitskenmerk is ook, wat voor soort lijf de Reborn artiest gebruikt.
Een eigenhandig gemaakt lijf met schijven, waarbij de anatomische details correct zijn uitgevoerd, moet anders worden beoordeeld, dan een gelijkwaardig lijf dat kant en klaar is gekocht.

4.5  De neus

Het schaduwen van de neusopeningen moet aan de realiteit voldoen.

Een geopende neus moet vrij zijn van vinyl-resten.
Een natuurlijk gemodelleerde neusopening is meer arbeidsintensief dan een die met stof is afgedekt.

4.6  De ogen                                                         Tekstvak: Copyright ©2003-2008 Poppen Atelier Cassandra (www.ateliercassandra.com)

4.6.1  Ogen

De ogen van een Reborn baby moeten zodanig zijn bevestigd, dat er tussen het vinyl van de oogkas en de ogen zelf geen kieren zijn.
Verder moeten de iris en de pupil zodanig zijn geplaatst, dat zij aan het realistische voorbeeld voldoen.
De uitstraling van de ogen moet passen bij het geheel en natuurlijk overkomen.

4.6.2  Wimpers

Ook bij de wimpers zijn er kwalitatieve aandachtspunten.
Op de juiste manier geroote wimpers zien er het meest natuurlijk uit.
Nadeel is, dat deze minder natuurlijk krullen.
Indien de wimpers van een streng gebruikt worden, moeten deze op de juiste manier aan de streng verdeeld zijn.
De wimpers zelf moeten vrij zijn van lijmresten.

4.6.3  Wenkbrauwen

Indien wenkbrauwen nodig zijn, moet de vormgeving hiervan correct en natuurlijk zijn.
Enkele fijn getekende haartjes in verschillende kleurschakeringen werken bijzonder realistisch.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid deze een 3-D uitstraling mee te geven.

Ook evt. geroote wenkbrauwen moeten er zo natuurlijk mogelijk uitzien.
De enkelvoudige haartjes moeten zodanig geroot zijn, dat zij dicht op het vinyl liggen.

5.  De prijs van een Reborn baby

Via verschillende verkoopkanalen blijkt dat de prijs voor een Reborn baby rond de € 200,- ligt.
Eigenlijk rechtvaardigt deze prijs in principe een volledig correct vervaardigde Reborn baby niet.
Van een dergelijke Reborn baby mag worden verwacht, dat de Reborn artiest erg veel tijd in het vervaardigen investeert om op die manier een zo goed mogelijk eindresultaat te bereiken.
Daarnaast zijn de materiaalkosten in relatie tot bovengenoemde prijs erg hoog, wat tot gevolg heeft dat de uren werk die geïnvesteerd zijn uiteindelijk erg laag gehonoreerd worden.

Bovendien zijn Reborn baby’s geen fabrieksmatig vervaardigd massaproduct, maar met de hand vervaardigde unieke stukken.
Een Reborn baby draagt zodoende altijd een kunstzinnige handtekening.

6.  Waaraan kan men een serieuze Reborn artiest herkennen.

-   Het gebruik van materialen die niet giftig zijn voor mens en dier
-   Ze gebruiken materialen waarvan de fabrikant of leverancier verklaard heeft dat deze niet gevaarlijk
    zijn voor de gezondheid  
-   Ze leveren een waarschuwing bij hun product, indien een sterke magneet is verwerkt welke schade
    kan berokkenen bij o.a. dragers van pacemakers
-   Ze berekenen prijzen voor hun producten en diensten die in juiste verhouding staan tot aard,
    omvang en complexiteit van de geleverde arbeid en gebruikte materialen
-   Voor opdrachten worden op voorhand duidelijke afspraken gemaakt en evt. vastgelegd
-   Zij zijn altijd bereid evt. klachten over een geleverd product te verhelpen en al uw vragen te  
    beantwoorden
-   Hun producten worden waarheidsgetrouw weergegeven op het internet
-   De omschrijving bij verkoop is authentiek en klopt met de werkelijkheid (bijv. micro-rooting,      
    zichtbare aderen, etc.).
-   Zij zien af van bewuste imitatie van blijvende handicaps die in het normale leven voorkomen
-   Zij ontwikkelen hun vaardigheden bewust verder

7.  Waarschuwingen                                                         Tekstvak: Copyright ©2003-2008 Poppen Atelier Cassandra (www.ateliercassandra.com)

-   Reborn baby’s zijn geen speelgoedpoppen
-   Geadviseerd wordt om de Reborn baby’s niet in het directe zon- of daglicht te leggen, dit om evt.
     verkleuren van bepaalde onderdelen te voorkomen
-   Gebruik om de haren in model te brengen geen agressieve middelen, maar speciaal daarvoor  
     ontwikkelde producten
-   Let bij aankoop op een waarschuwing voor evt. aangebrachte sterke magneten

 

 

 Copyright ©2003-2008 Poppen Atelier Cassandra - Alle rechten voorbehouden